Annonce

Annonce

Spidskål i parceller

Spidskål blev plantet d. 29. maj og høstet d. 26. juli. Hestebønnerne blev sået d. 17. maj og høstet i perioden 31. juli-16. august. Foto: Hanne L. Kristensen/AU FOOD

Samdyrkning af spidskål og hestebønner – et godt match

Et forsøg med samdyrkning i rækker af spidskål og hestebønner har vist gode takter, når det gælder næringsstofudnyttelse og samlet udbytte. Friske hestebønner dyrket som grønsag har potentiale til at blive et højværdi-produkt. Hestebønne kan samtidig være gavnlig på flere måder i økologiske systemer. Det kræver dog, at udfordringer eksempelvis omkring høst løses

Af Camilla Mathiesen, kommunikationsmedarbejder, ICROFS

Hanne Lakkenborg Kristensen, forskergruppeleder ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet (AU), og Ph.d.-studerende Sindhuja Shanmugam har i regi af Core Organic Cofund projektet SureVeg gennemført forsøg med samdyrkning af spidskål og hestebønner til frisk konsum. Det foregik i 2018 ved AU’s forsøgsfaciliteter i Årslev.

De to arter viste sig at komplimentere hinanden godt i forhold til vækstsæson, næringsstofudnyttelse og rodudbredelse. Hestebønnerne efterlod meget nitrat i jorden, som kålen så ”samlede op”, og kålens rødder var i stand til at vokse ind under hestebønnernes rødder, så det samlede rodsystem blev styrket. På udbyttesiden var resultatet også positivt:

»Udbyttet pr. række blev 28 pct. bedre for kålen i samdyrkningssystemet en ved dyrkning i monokultur. Hestebønnen blev lidt trykket i samdyrkning, men kun i mindre grad. Kålens fremgang og hestebønnernes lille tilbagegang taget i betragtning fik vi et større samlet udbytte i samdyrkningssystemet end i monokulturerne, « fortæller Hanne L. Kristensen.

Høst er en udfordring

Hestebønner, der er en udbredt spise i blandt andet Sydeuropa, har også potentialet til at vinde større udbredelse herhjemme. Det kræver dog videreudvikling af både sorter og nye tekniske løsninger i forbindelse med høst.

Dorrit Andersen er konsulent ved en af landets største økologiske grøntsagsproducenter Axel Månsson A/S, der har dyrket hestebønner til konsum i mindre skala. Hun siger:

»Hestebønner er et lækkert og attraktivt produkt, og Interessen er der – både fra private og fra køkkenprofessionelle. Det vil dog være nødvendigt at høste med maskine, hvis udbredelsen af hestebønner til frisk konsum skal vokse. Desuden er der behov for et større udvalg af sorter for at sikre egnethed til humant konsum, det danske klima, forskellige høsttidspunkter og økologisk dyrkning.«

Se mere om SureVeg-projektet her: https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-cofund-projects/sureveg/.

To yderligere Organic RDD 6-projekter er desuden netop opstartet: ’GrainLegsGo’, der undersøger friske hestebønner til konsum, og ’StripCrop’, der ar fokus på stribedyrkning.

Flere artikler fra samme sektion

Nu kan jeg endelig høste frugten af mit arbejde!

BLOG: Jeg er omsider begyndt at kunne høste de første grøntsager fra min køkkenhave. Følelsen af at spise noget, man selv har dyrket, gør det al besværet værd.

30-06-2022 3 minutter

Prisstigningerne er en løftet pegefinger efter årtiers overforbrug

LEDER: Med tanke på de seneste årtiers overforbrug og madspild er det nok sundt for os at blive mindet om, at mad ikke bare er en billig kilometervare, der på magisk vis dukker op i supermarkedet, men faktisk er en begrænset ressource.

30-06-2022 4 minutter Leder,   Forbrug

Mange vil opgøre dyrenes værdi i penge, men i virkeligheden afhænger vores liv af dem

ESSAY: Vi mennesker har mistet forbindelsen til dyrene og den naturlige verden og har glemt, hvor afgørende selv de mindste dyr er for vores livsgrundlag. Vi er nødt til at genskabe vores forbindelse til naturen.

24-06-2022 7 minutter Debat,   Biodiversitet,   Natur